Senior Krolewski receives Witherspoon Scholarship to study in Scotland